Wat is een circulaire economie

Een circulaire economie is een systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden (zoals olie, gas, erts en stoonkool) worden uitgeput en waarin producten, onderdelen en reststoffen opnieuw worden ingezet in het systeem. Op weg naar een circulaire economie gaan we steeds minder weggooien en steeds meer repareren, hergebruiken of recyclen. Zo wordt schade aan het milieu voorkomen.

Het tegenovergestelde van dit circulaire systeem is een lineaire economie, waarbij eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en uiteindelijk terechtkomen in het milieu als onbruikbaar afval. De gevolgen van dit systeem worden steeds duidelijker zichtbaar en merkbaar. Daarom investeren steeds meer bedrijven juist nu in een circulaire economie.

Circulaire ICT

Met circulair ICT-producten inkopen wordt op een positieve manier bij gedragen aan de economie, innovatie en het milieu. Een circulair voorbeeld van een positieve impact op het milieu is het verlengen van de levensduur van ICT-hardware. Het verlies van natuurlijke grondstoffen wordt zo teruggebracht, verontreiniging wordt gereduceerd, verspilling wordt verminderd en de CO2-voetafdruk wordt beperkt.

IT4Sale werkt volgens een circulair ICT systeem, om het hergebruik van technische materialen goed te beheren en te optimaliseren. Hiermee volgt IT4Sale haar missie, namelijk het creëren van een duurzame leefomgeving.

Refurbishing

Vaak komt ICT apparatuur nog in aanmerking voor hergebruik. Deze apparatuur wordt gecontroleerd, gerenoveerd, gereinigd en opnieuw verkoopklaar gemaakt. Dit zijn onze refurbished producten.

Lees meer over onze refurbished producten.

Herbestemming

Wanneer apparatuur niet meer ingezet kan worden, dan hergebruiken wij de onderdelen die nog wel voldoen.

Lees meer over hergebruik en serviceparts.

Recycling

De onderdelen die niet opnieuw inzetbaar zijn scheiden en sorteren we en worden aangeboden aan een gecertificeerd bedrijf, die de onderdelen omzet in grondstoffen voor nieuwe producten. Zo houden we de circel in stand.

Lees meer over recycling.

 

Door reparatie, optimaal hergebruik en het innemen van gebruikte producten kunnen grondstoffen weer hoogwaardig worden ingezet. Zo maken we onze spullen met respect en behoud van onze natuur en benutten we ze optimaal zonder afval te produceren.

Voordelen circulaire ICT

• Vermindering van CO2 uitstoot

• Positieve verandering binnen milieu, economie en innovatie

• Minder verlies van schaars wordende grondstoffen

• Verspilling wordt vermindert door langere levensduur van producten