IT4Sale vindt het belangrijk dat ICT hergebruikt wordt als dit mogelijk is. Wij bieden integrale dienstverlening voor de fysieke, commerciële en administratieve verwerking van te vervangen ICT apparatuur. Wij verzorgen de afvoer, inventarisatie, asset registratie en gecertificeerde datawiping van uw afgeschreven ICT apparatuur. Ook kunnen wij datadragers op locatie wipen als u daar behoefte aan heeft. Hiermee verkleint u de risico’s, verlaagt u de kosten en vermindert u de stress waarmee het verwijderen van apparatuur gepaard gaat. IT4Sale garandeert een marktconforme restwaarde.

Hergebruiken ICT apparatuur erg milieubewust

Daar komt bij dat de werkwijze van IT4Sale erg milieuvriendelijk is. Wanneer apparaten niet meer ingezet kunnen worden, dan hergebruiken wij de onderdelen die nog wel voldoen. De onderdelen die niet opnieuw inzetbaar zijn, worden netjes gerecycled. Op deze manier gooit IT4Sale zo min mogelijk weg, wat minder belastend is voor het milieu. De 3P’s (People, Planet en Profit) zijn door IT4Sale geadopteerd als richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij laten zien dat de zorg voor mens, milieu en opbrengsten absoluut winstgevend is.

Aan de hand van geleverde specificaties van uw ICT-apparatuur kan IT4Sale op voorhand een indicatieve waardering afgeven. Na ontvangst wordt uw apparatuur bij ons getest. Op basis van de onderzoeksresultaten uit deze testfase, stellen wij de definitieve prijs vast. Eventuele defecte en onverkoopbare ICT-apparatuur bieden wij aan bij geregistreerde recyclingbedrijven. Zo wordt uw oude ICT-apparatuur op de meest effectieve manier hergebruikt en eventueel gerecycled.

Wilt u meer informatie over hergebruik ICT bij IT4Sale? Neem dan contact met ons op, wij bekijken graag met u de mogelijkheden!